top of page

Privacy statement

Leader of Life foundation organiseert events voor jongvolwassenen die zich willen verdiepen in hun mentale gezondheid. Hierbij is het soms nodig om jou persoongegevens te verwerken. Hieronder lees je in welke gevallen dit nodig is.

Verwerkingsgrondslagen 
LOL verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn: 

• Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jou verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt te allen tijde je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Als je je toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden.
• Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. 
• Wij bewaren jouw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Onderstaand vind je meer informatie over welke persoonsgegevens LOL van je kan verzamelen en met welk doel. 

Evenementen

Bij de aanmelding bij een van onze evenementen vragen wij om jou persoongegevens zodat wij een deelnemerslijst kunnen bijhouden. Je e-mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te houden van het aankomende evenement.

Indien je je aanmeldt voor een evenement van LOL is de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het evenement Wij bewaren jouw gegevens 7 jaar om te voldoen aan belastingwetgeving. 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je met een nieuwsbrief of telemarketing te benaderen als je hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

Doneren 
Om de betaling uit te voeren vraagt LOL je naam, het bedrag, de frequentie en je IBAN-nummer. Je e-mailadres wordt gebruikt om de donatie te bevestigen en om een nieuwsbrief te kunnen versturen (optioneel). 

Indien je doneert aan LOL is de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatieovereenkomst. Wij bewaren jouw gegevens 7 jaar om te voldoen aan belastingwetgeving. 
 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je met een nieuwsbrief of telemarketing te benaderen als je hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.
 

Partner 
Om je te benaderen over de mogelijkheden tot zakelijk partnerschap verwerkt LOL jouw (zakelijke) contactgegevens. Indien je hier toestemming toe geeft kunnen wij je ook telefonisch, per post of per mail informeren over de diensten en (fondsenwervings)activiteiten van LOL

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je te benaderen omdat je hier expliciete toestemming voor geeft. MIND bewaart jouw persoonsgegevens tot je aangeeft dat je niet langer door MIND benaderd wenst te worden. 
 

Nieuwsbrief
LOL verstuurt nieuwsbrieven aan haar donateurs, zakelijke partners en achterban tenzij zij aangeven dat ze deze niet wensen te ontvangen. Je kunt ook zelf toestemming geven om de nieuwsbrief van MIND te ontvangen. Wij verwerken jouw contactgegevens om periodieke nieuwsbrieven aan jou te sturen en jouw naam en geslacht om je op de juiste manier aan te spreken. 
 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je een nieuwsbrief te verzenden omdat je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. 
 

Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht
Indien je contact opneemt met LOL via het webformulier, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op jouw verzoek te kunnen geven. 
Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording. 

bottom of page